Close

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAI

Lietuvoje yra 60 savivaldybių, kurių kiekviena turi savo atskirą ir savarankišką biudžetą, kurį tvirtina savivaldybės taryba. Savivaldybių biudžetuose sukaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti.

Biudžeto pajamos

Savivaldybių biudžetų pajamas sudaro dalis gyventojų pajamų mokesčio, pajamos iš vietinių rinkliavų, valstybės biudžeto skiriamos dotacijos ir kitos pajamos.

Biudžeto išlaidos

Savivaldybių biudžetų lėšos skiriamos deleguotoms valstybės funkcijoms įgyvendinti ir viešosioms paslaugoms savivaldybėse teikti vykdant savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų patvirtintas programas.