Close

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Informacinė sistema „Atviri Lietuvos finansai“ skirta viešai, suprantama ir patrauklia forma pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenis bei biudžeto asignavimus gaunančių subjektų biudžeto planus ir jų vykdymo ataskaitų duomenis. Informacinėje sistemoje sudaryta galimybė naudotis pažangiomis elektroninės paieškos ir analizės priemonėmis, kurios leidžia analizuoti pateikiamus duomenis ir atsisiųsti duomenų rinkinius savarankiškai naudoti pagal savo poreikius.

Informacinėje sistemoje „Atviri Lietuvos finansai“ pateikiami:
– visų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme apibrėžtų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenys, kurie apima informaciją, nurodytą viešojo sektoriaus subjektų finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose;
– valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto planų ir jų vykdymo duomenys ;
– įstaigų, kurioms skirti valstybės biudžeto asignavimai, valstybės biudžeto išlaidų duomenys;
– detalūs duomenys apie valstybės biudžeto lėšas, pervestas biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams bei projektų vykdytojams, vykdantiems projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, taip pat valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybėms ir mokesčius administruojančioms institucijoms;
– apibendrinti valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, VSDF biudžeto, PSDF biudžeto, Garantinio fondo, Ilgalaikio darbo išmokų fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo biudžetų pajamų ir išlaidų duomenys, iš kurių yra eliminuotos biudžetų tarpusavio operacijos.

Informacinėje sistemoje „Atviri Lietuvos finansai“ biudžeto išlaidas galima analizuoti pagal pagrindinius parametrus: biudžetą, valstybės funkciją, finansavimo tipą ir išlaidų grupes. Valstybės funkcijos sugrupuotos ir biudžeto išlaidų grupės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184.
Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) biudžeto išlaidas galima analizuoti pagal išlaidų klasifikaciją, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto išlaidas galima klasifikuoti pagal išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“.

Informacinėje sistemoje „Atviri Lietuvos finansai“ pateikiami visi viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys bei biudžeto asignavimus gaunančių subjektų biudžeto planų ir jų vykdymo ataskaitų duomenys, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus ir biudžeto asignavimus gaunančius subjektus, kurių duomenis sujungus į visumą, juos sugretinus ar kitais atvejais, pateikti duomenys atskleistų įslaptintą informaciją ir (ar) sudarytų prielaidas tokią informaciją atskleisti.

Duomenys informacinėje sistemoje „Atviri Lietuvos finansai“ bus atnaujinami periodiškai. Atitinkamų metų biudžetų planų duomenys bus skelbiami iki einamųjų metų gegužės 2 dienos. Informaciją apie valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetų planų vykdymą planuojama skelbti ketvirčiais. Viešojo sektoriaus subjektų finansiniai rodikliai pateikiami metiniai ir skelbiami iki kitų metų spalio 20 d.

Šiuo metu pateikiama bandomoji informacinės sistemos „Atviri Lietuvos finansai“ portalo versija. Šia bandomąja versija siekiama gauti grįžtamąjį ryšį iš portalo naudotojų dėl portalo veikimo, jo patogumo. Remiantis gautais pastebėjimais bus siekiama sistemą atnaujinti ir labiau pritaikyti naudotojų poreikiams. Taip pat ateityje planuojama didinti atveriamos informacijos kiekį. Planuojama atverti dar daugiau duomenų, įtraukiant statistinius duomenis, makroekonominius ir demografinius rodiklius, viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų skaičių ir valstybės tarnautojų skaičių ir kt.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis. Pasistengsime atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Susisiekite.