Close

VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI

Kiekvienais biudžetiniais metais Seimas priima Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kuriuo vadovaujantis biudžeto lėšos skiriamos valstybės institucijoms ir įstaigoms. Šių įstaigų vadovai yra atsakingi už efektyvų, atitinkantį nustatytus tikslus ir rezultatyvų gautų lėšų naudojimą. Biudžeto asignavimų valdytojai privalo naudoti skirtas lėšas savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti, paskirstyti asignavimus pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams. Norėdami peržiūrėti duomenis pasirinkite asignavimų valdytoją.