Close

VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

Šioje dalyje pateikiami duomenys apie valstybės institucijas ir įstaigas, kurioms skiriami valstybės biudžeto asignavimai. Įstaigoms, kurios yra pavaldžios asignavimų valdytojui, lėšas programoms vykdyti paskirsto asignavimų valdytojas. Nurodyti įstaigų duomenys apima tik iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas. Norėdami peržiūrėti duomenis pasirinkite įstaigą.