Close

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GAVĖJAI

Valstybės biudžeto lėšos valstybės funkcijoms finansuoti iš valstybės iždo pervedamos tiesiogiai į prekių ir paslaugų tiekėjų, darbų rangovų, paslaugų teikėjų, paramos ir bendrojo finansavimo lėšų gavėjų, taip pat savivaldybių, mokesčius administruojančių institucijų sąskaitas. Tam tikrais išimtiniais atvejais lėšos išlaidoms apmokėti gali būti pervedamos į kredito įstaigoje atidarytą biudžetinės įstaigos sąskaitą: lėšos fiziniams asmenims (darbo užmokesčiui, stipendijoms ir kitoms išmokoms), prekių tiekėjams, kurie veikia kaip fiziniai asmenys, komandiruočių išlaidoms apmokėti, kriminalinės žvalgybos funkcijoms finansuoti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Duomenys apie valstybės biudžeto lėšų gavėjus neapima informacijos, kurios paskelbimas sujungus duomenis į visumą, juos sugretinus ar kitais atvejais atskleistų įslaptintą informaciją ir (ar) sudarytų prielaidas tokią informaciją atskleisti.

Norėdami peržiūrėti biudžetinės įstaigos atliktus mokėjimus, naudokite kairėje esantį filtrą. Norėdami peržiūrėti, kokios biudžetinės įstaigos priskiriamos sumokėjo pasirinktam lėšų gavėjui, rinkitės iš lėšų gavėjų sąrašo.