Close

SAVIVALDYBĖS

Savivaldybių biudžetuose sukaupiamos lėšos, reikalingos įstatymų priskirtoms funkcijoms ir savivaldybėms įstatymų perduotoms valstybės funkcijoms atlikti. Kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą. Šioje dalyje pateikiamas 60 Lietuvos savivaldybių sąrašas ir kiekvienos jų biudžetinių metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo duomenys. Norėdami peržiūrėti duomenis pasirinkite savivaldybę.