Close

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAI

Viešojo sektoriaus subjektai – valstybė, savivaldybės, biudžetinės įstaigos, išteklių fondai, mokesčių fondai, fondų fondai ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme. Viešojo sektoriaus subjektai rengia finansinių ataskaitų rinkinius, kurie pagal viešojo sektoriaus subjektų grupes konsoliduojami į aukštesniojo lygio ataskaitas. Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys apima viso viešojo sektoriaus finansinius duomenis. Norėdami peržiūrėti konkretaus viešojo sektoriaus subjekto finansinius duomenis, pasirinkite jį sąraše. Viešojo sektoriaus subjektus panaudojant kairėje esantį filtrą taip pat galima rasti pagal konsoliduojantįjį subjektą.