Close

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ GAVĖJAI PAGAL EVRK

Siekiant ūkio subjektus klasifikuoti pagal veiklos rūšis, naudojamas statistinis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK). Šiame puslapyje pateikiamas valstybės biudžeto išlaidų pasiskirstymas atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų gavėjų (ūkio subjektų) priskyrimą EVRK. Biudžeto lėšų gavėjų duomenis galima analizuoti pagal keturis EVRK lygius, mokėjimą atlikusias valstybės biudžetines įstaigas, mokėjimo paskirtį bei subjekto registracijos vietą. Duomenys apie valstybės biudžeto lėšų gavėjus neapima informacijos, kurios paskelbimas sujungus duomenis į visumą, juos sugretinus ar kitais atvejais atskleistų įslaptintą informaciją ir (ar) sudarytų prielaidas tokią informaciją atskleisti. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) ir informacija apie jį skelbiama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje https://osp.stat.gov.lt/600