Close

Finansinių ataskaitų rinkinys

Periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nustatytą formą pateikiami finansiniai duomenys apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus.