Close

Grynasis perviršis / deficitas

Suma, kuri lieka iš visų viešojo sektoriaus subjekto ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.