Close

Grynasis turtas

Viso subjektas turto ir įsipareigojimų skirtumas.