Close

ATNAUJINTAS DUOMENŲ PORTALAS

Kviečiame susipažintu su atnaujintu atvirų duomenų portalu „lietuvosfinansai.lt“, kuris papildytas informacija apie:

  • valdžios sektoriaus skolą pagal centrinės valdžios, vietos valdžios, socialinės apsaugos fondų subsektorius ir skolinimosi priemones (finansavimo instrumentus), metinį skolinimosi planą ir jo vykdymą;
  • statistinius rodiklius iš oficialiosios statistikos portalo (Lietuvos makroekonominius rodiklius, gyventojų skaičių, nedarbo, užimtumo lygiu ir kita socialine statistika), kurie taip pat naudojami išvestiniams rodikliams apskaičiuoti (pajamoms / išlaidoms vienam gyventojui, procentui nuo BVP);
  • Valstybės tarnautojų – asmenų, einančių pareigas valstybės tarnyboje ir atliekančių viešojo administravimo veiklą – skaičių įstaigose bei bei bendrą darbuotojų skaičių pagal portale „Atvira Sodra“ skelbiamą informaciją;

Portale taip pat atnaujinti biudžetų pajamų ir išlaidų duomenys bei informacija apie biudžeto lėšų gavėjus, vizualios duomenų atvaizdavimo formos papildytos biudžetų pajamų/išlaidų kitimo grafikais, leisiančiais matyti jų kitimą laike.

Kviečiame naudotis nauja portalo „lietuvosfinansai.lt“ skiltimi – „analizuokite duomenis savarankiškai“. Duomenų analizės aplikacija suteikia galimybę vartotojui įvairiais pjūviais analizuoti subjektų finansinius rodiklius, valstybės, savivaldybių ir fondų biudžetų pajamas ir išlaidas, palyginti santykinius rodiklius savivaldybių ar nacionaliniu lygiu. Taip pat vartotojui suteikiama galimybė kurti lenteles, grafikus, juos atsisiųsti ir pritaikyti savarankiškam naudojimui.

Analizuokite duomenis savarankiškai

Analizuokite duomenis