Close

STUDENTAI KVIEČIAMI DALYVAUTI FINANSŲ MINISTERIJOS MOKSLO DARBŲ KONKURSE

Viešųjų finansų temomis baigiamuosius mokslo darbus rašantys studentai kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos konkurse. Toks konkursas organizuojamas kasmet, šeši mokslo darbų autoriai ir jų vadovai pretenduoja pasidalinti piniginių premijų prizinį fondą.

Mokslo darbų registracija vyksta iki rugsėjo 30 d. Konkurse gali dalyvauti aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų) studentai, apgynę universitetinio bakalauro, profesinio bakalauro ar magistro darbus, kuriuose nagrinėjamos viešųjų finansų temos, pavyzdžiui, valstybės piniginių išteklių valdymas Lietuvoje arba Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, valstybės piniginių išlaidų valdymo efektyvumas, tikslingumas, nauda Lietuvos ekonomikai ir visuomenei; valstybės finansų valdymas ir valstybės skola; savivaldybių finansų valdymas, sąsaja su gyvenimo kokybės rodikliais; viešojo sektoriaus subjektų finansinė apskaita ir atskaitomybė.

Konkurso nugalėtojai pretenduoja pasidalyti piniginių premijų prizinį fondą, kurį sudaro 9-i einamųjų metų vidutiniai darbo užmokesčiai. Iš viso piniginėmis premijomis numatoma apdovanoti 6-is mokslo darbų autorius – 2 magistro, 2 universitetinio bakalauro ir 2 profesinio bakalauro darbo autorius bei jų vadovus. Kiekvienoje kategorijoje už 1 numatyta 2 VDU piniginė premija, už 2 vietą – 1 VDU piniginė premija (studentui skiriama 70 proc. piniginės premijos, darbo vadovui – 30 proc.).

Studentų darbai vertinami pagal šiuos kriterijus: baigiamojo darbo atitikimas viešųjų finansų valdymo temai; mokslo darbo aktualumas ir naujumas, praktinis išvadų pritaikomumas; baigiamojo darbo struktūra, jame naudoto tyrimo duomenų analizės kokybė, literatūra; išvadų ir pasiūlymų pagrįstumas.

Darbus vertina finansų ministro įsakymu sudaryta komisija.

Konkurso nuostatus galite rasti čia.

 

2023 m. vykusiame konkurse Finansų ministerija apdovanojo šiuos studentus ir jų darbų vadovus:

I vieta magistro baigiamojo darbo kategorijoje – Gabija Kilikevičiūtė, Mykolo Romerio universitetas. Darbo tema – „Mokesčių lengvatų įtakos nacionaliniam biudžetui vertinimas“, darbo vadovas – doc. dr. Liucija Birškytė.

I vieta bakalauro baigiamojo darbo kategorijoje – Greta Poškienė, Klaipėdos universitetas. Darbo tema – „Dalyvaujamasis biudžetas Lietuvoje: diegimas, mastas ir reikšmingumas“, darbo vadovas –  prof. dr. Jaroslav Dvorak.

II vieta bakalauro baigiamojo darbo kategorijoje – Renata Miškinienė, Vilniaus universitetas.   Darbo tema – „Socialines paslaugas teikiančių įstaigų biudžeto sudarymas ir analizė: Varėnos globos namų atvejis“, darbo vadovas – doc. dr. Daiva Tamulevičienė.

I vieta profesinio bakalauro baigiamojo darbo kategorijoje –Viktorija Durovič, SMK aukštoji mokykla. Darbo tema – „Bendrojo ugdymo įstaigų finansų valdymo analizė ir vertinimas“, darbo vadovas – dr. Laura Gudelytė-Žilinskienė.