Close

SAVIVALDYBIŲ IŠLAIDŲ ATOTRŪKIAI

Savivaldybių išlaidų atotrūkiai buvo apskaičiuoti analizuojant savivaldybių duomenis nuo 2015 m. vertinant švietimo, socialinės apsaugos, sporto ir kultūros, būsto ir komunalinio ūkio bei aplinkos apsaugos, ekonomikos ir bendrojo administravimo funkcijų tęstines išlaidas, kurios sudaro daugiau nei 80 proc. Analizės metu buvo vertinamos tik tęstinės išlaidos, iš kurių buvo atskaičiuotos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos bei finansinio turto padidėjimo išlaidos kurios sudarė nuo 11 iki 16 proc. visų biudžeto lėšų. Taip pat buvo nevertintos ir nemodeliuotos išlaidos gynybos, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos bei sveikatos apsaugos funkcijoms, kurioms teko santykinai nedidelė nuo 1,4 iki 2,7 proc. savivaldybių biudžetų dalis.

Vertinamoms savivaldybių funkcijoms buvo sudaryti ekonometriniai modeliai, kurių pagrindu buvo nustatyti modeliuojamų išlaidų atotrūkiai. Apskaičiuoti atotrūkiai tarp savivaldybių modeliuojamų ir faktinių išlaidų, sudaro galimybes siekti efektyvesnio finansinių išteklių panaudojimo.

Daugiau apie vertinimo metodiką galite rasti čia.

Daugiau apie išlaidų atotrūkių vertinimo išvadas galite rasti čia.

Šis vertinimas atliktas įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Savivaldybių galimybių pasididinti pajamas vertinimas, tam plėtojant analitines priemones“ (Nr. 04-004-P-0001) Projekto tikslas – išanalizuoti savivaldybių palyginamuosius rodiklius ir duomenis, siekiant sukurti prielaidas įrodymais grįstų sprendimų priėmimui, leidžiančių mažinti fiskalinį atotrūkį tarp savivaldybių bei didinti savivaldybių pajamas bei optimizuoti tęstinės veiklos lėšas. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.