Close

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR FONDŲ BIUDŽETŲ PLANAS

Biudžeto pajamos

Visos šalies pajamos surenkamos į valstybės, 60 savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų biudžetus. Biudžetų pajamas sudaro mokesčių mokėtojų sumokėti mokesčiai, socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kitos pajamos, Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama. Šioje dalyje pateikiama agreguota visų biudžetų pajamų struktūra ir plano vykdymo duomenys, iš kurių eliminuotos biudžetų tarpusavio operacijos.

Biudžeto išlaidos

Biudžeto lėšos naudojamos valstybės, 60 savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų vykdomoms funkcijoms užtikrinti. Biudžetų lėšos skiriamos valstybės ir savivaldybių funkcijoms finansuoti, pensijoms, ligos, motinystės, nedarbo draudimų išmokoms mokėti, sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti. Šioje dalyje pateikiama agreguota visų biudžetų išlaidų struktūra ir plano vykdymo duomenys, iš kurių eliminuotos biudžetų tarpusavio operacijos.