Close

VALDŽIOS SEKTORIAUS SKOLA IR DEFICITAS / PERTEKLIUS

Valdžios sektoriaus deficito (pertekliaus) ir skolos duomenys sudaro fiskalinės stebėsenos pagrindą. Valdžios sektorius apima valstybės biudžeto finansuojamas ir kontroliuojamas institucijas, savivaldybes, Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą ir kitus prie šių sektorių priskiriamus subjektus.

Valdžios sektoriaus skola

Skolintų lėšų poreikis

Skolintų lėšų poreikis visų pirma priklauso nuo atitinkamų metų valstybės biudžeto deficito ir valstybės skolos grąžinimų terminų. Tikslai, kuriems Vyriausybei atstovaujanti Finansų ministerija skolinasi valstybės vardu, yra nustatyti LR valstybės skolos įstatyme.

Deficitas / perviršis

Skolintų lėšų poreikis visų pirma priklauso nuo atitinkamų metų valstybės biudžeto deficito ir valstybės skolos grąžinimų terminų. Tikslai, kuriems Vyriausybei atstovaujanti Finansų ministerija skolinasi valstybės vardu, yra nustatyti LR valstybės skolos įstatyme.Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius) – valdžios sektoriaus pajamos atėmus išlaidas, apskaičiuotas kaupiamuoju principu. Tai bendras rodiklis, atspindintis valdžios sektoriaus išteklių panaudojimo grynąjį rezultatą.