Close

SAVIVALDYBIŲ INDEKSŲ POKYČIAI

Šiame puslapyje pateikiamas savivaldybių gyvenimo kokybės indekso ir subindeksų palyginimas nuo 2013 m. iki 2021 m. Informacija gali būti analizuojama pagal savivaldybių klasterius arba apskritis.
Lentelėje pateikiamas gyvenimo kokybės indekso palyginimas su praėjusių metų gyvenimo kokybės indekso reikšme ir su 2013 metų gyvenimo kokybės indekso reikšme.

Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) sudarytas iš gyvenimo kokybę atspindinčių 40 rodiklių 6-se srityse:

  • Materialinės gyvenimo sąlygos (subindeksas A)
  • Gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas (subindeksas B)
  • Sveikatos paslaugos (subindeksas C)
  • Švietimo paslaugos(subindeksas D)
  • Demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas (subindeksas E)
  • Viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas (subindeksas F)