Close

KURIOS SAVIVALDYBĖS REITINGAS YRA AUKŠČIAUSIAS?

Savivaldybėms nurodytas reitingas pagal gyvenimo kokybės indeksą bei jį sudarančias sritis.

GKI yra apskaičiuojamas konkretiems metams, pasirinkite norimus peržiūrėti metus. Pasirinkus kelis metus, pateikiamas pasirinktų metų vidurkis.

Gyvenimo kokybės indeksas (GKI) sudarytas iš gyvenimo kokybę atspindinčių rodiklių 6-se srityse, kuriose apskaičiuojami GKI sudarantys subindeksai:

  • Materialinės gyvenimo sąlygos (subindeksas A)
  • Gyventojų verslumas ir verslo konkurencingumas (subindeksas B)
  • Sveikatos paslaugos (subindeksas C)
  • Švietimo paslaugos(subindeksas D)
  • Demografija, pilietinis ir visuomeninis aktyvumas (subindeksas E)
  • Viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė ir saugumas (subindeksas F)