Close

SUB-INDEKSŲ KITIMAS KLASTERIUOSE

Šiame puslapyje pateikiamas gyvenimo kokybės kitimas pagal sub-indeksų reikšmes klasteriuose. Sub-indeksų pokyčių rodikliai parodo kaip keitėsi sub-indeksų reikšmės nuo bazinių 2013 metų.