Close

SAVIVALDYBIŲ PASKOLŲ METINIS POKYTIS

Siekiant reguliuoti savivaldybių skolos dydį kiekvienais biudžetiniais metais savivaldybėms įstatymu nustatomas bendrasis skolinimosi limitas. Savivaldybės gali skolintis šio limito ribose. Šioje dalyje pateikiama informacija apie tai, kokia paskolų sumą per ataskaitinį laikotarpį kiekviena savivaldybė gavo, ir kokią grąžino. Gautų ir grąžintų paskolų suma parodo paskolų metinį pokytį.