Close

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ, FONDŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ DUOMENYS

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikusi biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, valstybės mokesčių ir išteklių fondų bei fondų fondų konsolidavimo procedūras, parengia nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, kuris apima visus viešojo sektoriaus subjektus. Viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio operacijos eliminuojamos. Finansinių ataskaitų duomenys apima informaciją apie visos šalies finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, veiklos rezultatus.