Close

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas kiekvienais metais tvirtinamas atskiru įstatymu. PSDF biudžeto projektą ir jo vykdymo ataskaitas rengia ir PSDF biudžetą vykdo Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. PSDF biudžeto pajamas sudaro privalomojo sveikatos draudimo įmokos, valstybės biudžeto įmokos, mokamos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis, asignavimai iš valstybės biudžeto ir kitos pajamos. PSDF biudžeto išlaidos skiriamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti apdraustiesiems ir kitoms išlaidoms, patenkančioms į PSDF išlaidų sritį, padengti.

Biudžeto pajamos

PSDF biudžeto pajamų duomenys pateikiami pagal PSDF biudžeto pajamų klasifikacijos straipsnius, kurie atskleidžia pagrindines PSDF biudžeto pajamų rūšis, ir atitinka PSDF biudžeto vykdymo ataskaitoje nurodytas planuotas ir gautas įplaukas.

Biudžeto išlaidos

PSDF biudžeto išlaidų duomenys pateikiami pagal PSDF biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnius, kurie atskleidžia PSDF biudžeto išlaidų paskirtį, ir atitinka PSDF biudžeto vykdymo ataskaitoje nurodytas planuotas išlaidas ir išlaidas pagal prisiimtus įsipareigojimus.