Close

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDAS

Veiklos rezultatų rodikliai

Fondo veiklos rezultatus atskleidžia informacija apie iš pagrindinės veiklos uždirbtas pajamas ir sąnaudas, patirtas uždirbant tas pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas bei jų skirtumą – sukauptą perviršį ar deficitą. Sukauptas perviršis ar deficitas priskiriamas grynojo turto daliai.

Pajamos

Sąnaudos