Close

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) biudžetas kiekvienais metais tvirtinamas atskiru įstatymu. VSDF administruoja VSDF valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritoriniai skyriai. VSDF biudžeto pajamas sudaro draudėjų, apdraustųjų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokos, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos, asignavimai iš valstybės biudžeto ir kitos pajamos. VSDF biudžeto išlaidos skiriamos pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui finansuoti, valdyti ir administruoti.

Biudžeto pajamos

VSDF biudžeto pajamų duomenys pateikiami pagal VSDF biudžeto pajamų klasifikacijos straipsnius, kurie atskleidžia pagrindines VSDF biudžeto pajamų rūšis, ir atitinka konsoliduotojoje VSDF biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitoje nurodytas patvirtintas ir gautas pajamų sumas.

Biudžeto išlaidos

VSDF biudžeto išlaidų duomenys pateikiami pagal VSDF biudžeto išlaidų klasifikacijos straipsnius, kurie atskleidžia VSDF biudžeto išlaidų paskirtį, ir atitinka konsoliduotojoje VSDF biudžeto pajamų ir išlaidų ataskaitoje nurodytas patvirtintas ir patirtas išlaidų sumas.