Close

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDAS

Finansinės būklės rodikliai

Finansinę fondo būklę atskleidžia fondo turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas. Turto dalyje pateikiama informacija, kokiu turtu disponuoja fondas. Įsipareigojimų dalyje – kam šis turtas priklauso, t. y. ar jis įsigytas iš skolintų lėšų, ar priklauso nuosavybės teise ir priskiriamas grynojo turto daliai arba finansavimo sumoms.

Turtas

Įsipareigojimai, finansavimo sumos, grynasis turtas ir mažumos dalis