Close

VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia visuomenei informaciją apie valstybės biudžeto pajamų pagal mokesčių ir kitų pajamų rūšis surinkimą ir lėšų panaudojimą vykdant numatytas programas. Finansiniai duomenys atskleidžia informaciją apie valstybės finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, veiklos rezultatus.
Biudžeto vykdymo duomenys pateikiami pinigų principu, t. y. atsižvelgiant į lėšų gavimo ar mokėjimo datą, o finansinių ataskaitų duomenys – kaupimo principu, t. y. pagal visas per metus įvykdytas operacijas, neatsižvelgiant į tai, kada buvo pervesti pinigai.