Close

VALSTYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO IR FINANSINIAI RODIKLIAI

Biudžeto vykdymo duomenys atskleidžia visuomenei informaciją apie valstybės biudžeto pajamų pagal mokesčių ir kitų pajamų rūšis surinkimą ir lėšų panaudojimą vykdant numatytas programas. Finansiniai duomenys atskleidžia informaciją apie valstybės finansinę būklę, jai poveikį turėjusių finansinių ataskaitų straipsnių pasikeitimus, veiklos rezultatus.
Biudžeto vykdymo duomenys pateikiami pinigų principu, t. y. atsižvelgiant į lėšų gavimo ar mokėjimo datą, o finansinių ataskaitų duomenys – kaupimo principu, t. y. pagal visas per metus įvykdytas operacijas, neatsižvelgiant į tai, kada buvo pervesti pinigai.

Biudžeto pajamos

Valstybės biudžeto pajamas sudaro mokesčių mokėtojų sumokėti mokesčiai, pajamos iš valstybės turto, Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama bei kitos biudžeto pajamos, kurios perskirstomos per valstybės biudžetą ir skiriamos valstybės funkcijoms vykdyti pagal numatytas programas. Didžiausią valstybės biudžeto pajamų dalį sudaro pajamos iš prekių ir paslaugų mokesčių. Reikšmingą biudžeto pajamų dalį sudaro Europos Sąjungos ir kita tarptautinė parama.

Biudžeto išlaidos

Valstybės biudžeto lėšos naudojamos valstybės funkcijoms finansuoti, dotacijoms savivaldybių biudžetams teikti, valstybės įsipareigojimams vykdyti. Lėšos planuojamos valstybės biudžeto lėšas gaunančių subjektų sąmatose. Išlaidos yra klasifikuojamos pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominę klasifikaciją, nurodančią išlaidų paskirtį ir programas, kurias vykdo valstybės biudžeto lėšas gaunantys subjektai.