Close

VALSTYBĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Veiklos rezultatų rodikliai

Valstybės veiklos rezultatus atskleidžia informacija apie pagrindinės veiklos uždirbtas pajamas ir sąnaudas, patirtas uždirbant tas pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas bei jų skirtumą – sukauptą perviršį ar deficitą. Sukauptas perviršis ar deficitas priskiriamas grynojo turto daliai.

Pajamos

Sąnaudos