Close

VALSTYBĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansinės būklės rodikliai

Finansinę valstybės būklę atskleidžia valstybės turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas. Turto dalyje pateikiama informacija, kokiu turtu disponuoja valstybė. Įsipareigojimų dalyje – kam šis turtas priklauso, t. y. ar jis įsigytas iš skolintų lėšų, ar priklauso nuosavybės teise ir priskiriamas grynojo turto daliai arba finansavimo sumoms (valstybė finansavimo sumas gauna iš Europos Sąjungos ir kitų šaltinių (trečiųjų šalių).

Turtas

Įsipareigojimai, finansavimo sumos, grynasis turtas ir mažumos dalis