Close

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR FONDŲ BIUDŽETŲ PAJAMOS

Visos šalies pajamos surenkamos į valstybės, 60 savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų biudžetus. Biudžetų pajamas sudaro mokesčių mokėtojų sumokėti mokesčiai, socialinio ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kitos pajamos, Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama. Šioje dalyje pateikiama agreguota visų biudžetų pajamų struktūra ir plano vykdymo duomenys, iš kurių eliminuotos biudžetų tarpusavio operacijos .

Pastaba: VSDF ir PSDF biudžetų duomenys sudarant nacionalinį biudžetą dėl biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių skirtumų perskaičiuojami pagal valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją ir iki atitinkamo laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitų paskelbimo dienos yra preliminarūs.

BIUDŽETŲ DUOMENYS

Analizuokite duomenis savarankiškai

Analizuokite duomenis

Atsisiųskite duomenų rinkinius galite detaliai analizei

Atsisiųskite duomenų rinkinius

Analizės dalyje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys. Duomenys apima biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių informaciją. Vartotojams suteikiamos galimybės duomenų pagrindu patiems atlikti analizę, kurti lenteles, paveikslus, išvestinius duomenis, duomenis atsisiųsti bei jais dalintis.
Finansų ministerija nėra atsakinga už vartotojo tolimesnį duomenų panaudojimą ir jais paremtų sprendimų priėmimą.