Close

VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR FONDŲ BIUDŽETŲ IŠLAIDOS

Biudžeto lėšos naudojamos valstybės, 60 savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF), Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kitų fondų vykdomoms funkcijoms užtikrinti. Biudžetų lėšos skiriamos valstybės ir savivaldybių funkcijoms finansuoti, pensijoms, ligos, motinystės, nedarbo draudimų išmokoms mokėti, sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms įsigyti. Šioje dalyje pateikiama agreguota visų biudžetų išlaidų struktūra ir plano vykdymo duomenys, iš kurių eliminuotos biudžetų tarpusavio operacijos.

Pastaba: VSDF ir PSDF biudžetų duomenys dėl biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių skirtumų perskaičiuojami pagal valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją ir iki atitinkamo laikotarpio biudžeto vykdymo ataskaitų paskelbimo dienos yra preliminarūs.

BIUDŽETŲ DUOMENYS

Analizuokite duomenis savarankiškai

Analizuokite duomenis

Atsisiųskite duomenų rinkinius detaliai analizei

Atsisiųskite duomenų rinkinius

Analizės dalyje atveriami susisteminti ir detalūs Lietuvos viešųjų finansų duomenys. Duomenys apima biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių informaciją. Vartotojams suteikiamos galimybės duomenų pagrindu patiems atlikti analizę, kurti lenteles, paveikslus, išvestinius duomenis, duomenis atsisiųsti bei jais dalintis.
Finansų ministerija nėra atsakinga už vartotojo tolimesnį duomenų panaudojimą ir jais paremtų sprendimų priėmimą.